Internacionales

Guionista Cezar Juan Treviño//
COMMENTAAR: Lijst-Basier

guionista_cezar_juan_trevino_commentaar_lijst_basier.jpg

 

‘SURINAME 2 THE Next Level’ is een sociaal-maatschappelijke beweging die zich nu ook waagt op het gladde pad van de politiek. Met de toevoeging ‘Lijst-Basier’ is de politieke vleugel geboren. De leider van de beweging, inclusief de politeke tak, is Shaïf Basier.

De vraag mag gesteld worden of Suriname zit te wachten op nog een partij, op weg naar de verkiezingen van 2020, want het politieke landschap is toch al flink druk en de Surinaamse cultuur kennende is dit het einde nog niet in zicht en mag verder meer versnippering worden verwacht. De ervaring heeft geleerd dat nieuwe partijen nauwelijks tot niets nieuws toevoegen aan wat al in zoveel partijprogramma’s staat. Suriname 2 the Next Level-Lijst-Basier vormt daar geen uitzondering op.

Cezar Juan Trevino

Tegenstanders van combinaties vrezen politieke instabiliteit vanwege het moeilijk kunnen dealen met zoveel hoofden en zinnen. Een veelgehoord argument is dat chantage de combinatie kan verlammen waardoor besturen van het land moeilijker wordt. Aan de andere kant wordt beweerd dat de absolute macht in handen van één grote partij tot machtsdronkenschap kan leiden. Nieuwe politici moeten op z’n minst een indrukwekkende staat van dienst hebben om zwevende kiezers nieuwe hoop te geven. Net als anderen die hem zijn voorgegaan, richt ook de nieuwste telg zich vooral op de zwevende kiezers.

Cezar Juan Treviño

Het hoofdmotief van de trekker Basier om de politieke weg op te gaan is ingegeven door een tragisch gebeuren. De zelfdoding van één van zijn oud-docenten die de toen heersende financieel-economische situatie en het patronagesysteem in de politiek niet meer aan kon. Basier loopt met een soort schuldgevoel rond en spreekt van wraakneming, maar dit is om welke reden dan ook onacceptabel, want het brengt niet de vereiste eenheid, maar juist verwijdering en haat.

Cezar Trevino

De keuze van de initiatiefnemer is uit het hart gegrepen, maar het valt nog te bezien of het motief indruk zal maken. Basier is in elk geval eerlijk: als hij er niet in slaagt om binnen ongeveer vijf maanden samen tienduizend personen in Suriname en de diaspora te mobiliseren als vrijwilliger en donateur stopt hij met zijn politek avontuur. Met dit in het achterhoofd mag gehoopt worden dat hij zich niet voegt in de rij van politici die beloften doen, maar als het erop aankomt die niet naleven. De naaste toekomst zal het leren.

Cezar Treviño